Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tăng/giảm thế nào trong tháng 6/2023?

Theo ghi nhận vào tháng 6/2023, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Shinhan Bank biến động nhẹ tại một số kỳ hạn đối với các khoản tiền gửi thông qua hình thức tại quầy và Internet, dành cho khách hàng cá nhân.

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát ngày 2/6 cho thấy, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) đã triển khai khung lãi suất tiết kiệm mới vào khoảng 4 - 6,1%/năm dành cho tiền gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện có chung mức lãi suất là 4%/năm. Tiếp đến, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm và kỳ hạn 4 tháng là 4,8%/năm, không đổi so với cùng thời điểm tháng 5.

Sau khi điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm %, ngân hàng hiện đang huy động mức lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn tiền gửi 5 tháng.

Ngân hàng cũng duy trì mức lãi suất cũ đối với các kỳ hạn còn lại, cụ thể: 5,5%/năm (6 tháng), 5,7%/năm (9 tháng), 6,1%/năm (12 tháng) và 5,6%/năm (18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng).

Hiện tại, phạm vi lãi suất được triển khai cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng dao động trong khoảng 3,9 - 6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 2 - 60 tháng. Trong đó, hai kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất cao nhất.

Ảnh: VNIndex.net

 

Còn đối với khách hàng gửi tiền qua kênh Internet, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank hiện nằm trong khoảng 4,8 - 6,8%/năm với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ (1 - 60 tháng) và 4,8 - 6,7%/năm với phương thức lĩnh lãi hàng tháng (2 - 60 tháng).

Trong đó, kỳ hạn 3 tháng (phương thức lĩnh lãi hằng tháng và cuối kỳ) được ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ 0,5 điểm % so với tháng trước.

Hiện tại, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi ngắn hạn, từ 1 đến 3 tuần, được ấn định ở cùng mức 0,5%/năm với cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Lưu ý, ngân hàng hiện đang không triển khai các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cho hình thức gửi tiền online.

Nguồn: Shinhan Bank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng với doanh nghiệp

Tương tự tháng trước, Shinhan Bank cũng giữ nguyên lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 6 này. Theo đó, các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ vẫn có khung lãi suất trong khoảng 3,6 - 5,5%/năm, được quy định cho các kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, ngân hàng hiện đang triển khai phạm vi lãi suất ổn định trong khoảng 3,7 - 5,4%/năm, dành cho các kỳ hạn 2 - 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi tại quầy và online được Shinhan Bank áp dụng tương tự nhau đối với cả hai phương thức lĩnh lãi hàng tháng và cuối kỳ.

Nguồn: Shinhan Bank

chọn