Long Hậu: Mảng cho thuê KCN bứt tốc trong quý IV/2023, lượng tiền mặt chiếm gần 40% tổng tài sản

Quý IV/2023, doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu của Long Hậu tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, qua đó kéo lợi nhuận sau thuế tăng 90%. Kết năm 2023, công ty đã vượt hơn 30% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Quý IV/2023 bứt tốc, doanh thu cho thuê đất tăng 140%

CTCP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, theo đó cho biết công ty đạt lợi nhuận sau thuế 61,6 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ quý IV/2022 nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính. 

Trong đó, doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt mức 53%, cũng tăng so với con số cùng kỳ là 42,6%. 

Đóng góp gần 53% trong tổng doanh thu thuần là từ mảng cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu, đạt 76,58 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Long Hậu cũng ghi nhận doanh thu từ cho thuê nhà xưởng, khu lưu tru, trung tâm thương mại với gần 41,4 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. 

 KQKD quý IV/2023 của Long Hậu. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Mặc dù quý IV/2023 ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, song, tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của Long Hậu giảm 37% so với năm 2022. Riêng quý III/2023, công ty không có doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu (vốn là nguồn thu chính của doanh nghiệp), khiến tổng doanh thu thuần giảm mạnh.  

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 cũng giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 166 tỷ đồng. Song, so sánh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay của Long Hậu là 127 tỷ đồng, có thể thấy, công ty đã vượt 30,7% chỉ tiêu đã đề ra cho năm vừa qua. 

Dòng tiền dương nhờ hoạt động đầu tư, lượng tiền mặt chiếm gần 40% tổng tài sản

Về phần dòng tiền của Long Hậu trong năm 2023, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 18 tỷ đồng do thu không đủ bù chi, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của âm hơn 55,5 tỷ đồng do các khoản chi để trả nợ gốc vay và chia cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. 

Song, dòng tiền thuần trong năm của công ty vẫn dương gần 158 tỷ đồng nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư, chủ yếu là do khoản thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác với giá trị hơn 1.072 tỷ đồng. 

 Nguồn: BCTC. 

Với dòng tiền thuần dương nói trên, tại ngày 31/12/2023, lượng tiền mặt của Long Hậu đã tăng 8,5% so với đầu năm 2023, đạt mức 1.190 tỷ đồng, trong đó, hơn 946 tỷ đồng được công ty dùng làm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, có lãi suất như một khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Long Hậu đạt gần 3.056 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm 2023, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nói trên. 

Chiếm tỷ trọng cao thứ hai là hàng tồn kho với tổng giá trị 647 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, phần lớn là chi phí đầu tư xây dựng các dự án bất động sản. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp Long Hậu là hơn 621 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng các khu dân cư là hơn 25,3 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với đầu kỳ.  

Việc rót vốn thực hiện các dự án này cũng là mục đích huy động vốn của toàn bộ các khoản vay nợ tài chính của Long Hậu đang ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2023. Tổng dư nợ vay đạt gần 181 tỷ đồng giảm 1,4 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,113 - cũng giảm nhẹ so với còn số 0,118 hồi đầu năm 2023. 

Mặt khác, trong năm 2023, Long Hậu đã hoàn tất giải thể công ty con duy nhất là CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu (LHCS), do không có phát sinh hoạt động kinh doanh kể từ khi thành lập. Doanh thu và lợi nhuận của đơn vị này đều đến từ hoạt động gửi tiền phần vốn góp của cổ đông sáng lập tại ngân hàng.  

Sau khi hoàn tất giải thể LHCS vào đầu tháng 10/2023, Long Hậu không còn công ty con và hiện còn hai công ty liên doanh, liên kết là CTCP Công nghệ Igreen và CTCP Chiếu sáng Công cộng Hồ Chí Minh (tổng giá trị đầu tư 145,5 tỷ đồng), đồng thời góp vốn vào hai doanh nghiệp khác là CTCP Đầu tư Phát triển Gia Định và CTCP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (tổng giá trị đầu tư 99,6 tỷ đồng).

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.