Long Hậu tăng mức đầu tư KDC lên gần 1.300 tỷ đồng, dự kiến kinh doanh từ cuối năm 2024

ĐHĐCĐ bất thường của Long Hậu mới đây đã thông qua chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 lên gần 1.300 tỷ đồng, dự kiến khai thác kinh doanh vào quý IV/2024, thay vì quý IV/2022 như kế hoạch cũ.

CTCP Long Hậu vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, qua đó thông qua chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi - nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3, theo đó, tổng mức đầu tư (bao gồm VAT) đã tăng từ gần 990 tỷ đồng lên hơn 1.292 tỷ đồng.

Theo công ty, nguyên nhân điều chỉnh là công ty cập nhật phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo biên bản họp của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cần Giuộc, cập nhật tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh.   

Bên cạnh đó, công ty cũng bổ sung thêm khoản chi phí trượt giá theo thời gian do kéo dài thực hiện dự án, bổ sung chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng (tại mục chi phí khác), bỏ sung khoản mục chi phí tiền phát triển đất trồng lúa cho diện tích đất lúa của dự án theo quy định.  

Tiến độ thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, dự kiến thời gian bàn giao để bố trí tái định cư và khai thác kinh doanh dự án vào quý IV/2024, thay vì vào quý IV/2022 như kế hoạch cũ.   

Nguồn: Long Hậu. 

Cũng tại kỳ họp này, Ban lãnh đạo Long Hậu cũng cập nhật tình hình kinh doanh của công ty, theo đó cho biết công ty đã điều chỉnh tăng giá cho thuê để tăng chỉ tiêu về lợi nhuận, do đó sẽ không kinh doanh hết quỹ đất theo kế hoạch năm nay. 

Công ty cho biết thêm, hiện đối với hai dự án An Định và KCN Long Hậu mở rộng (giai đoạn 2 - 90 ha), công ty đã nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch đầu tư, dự kiến được chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án này trong quý II/2023, chậm tiến độ so với kế hoạch cũ là trong quý III - IV/2022 do có một số nội dung phải bổ sung thêm theo quy định tại Nghị định 35 (có hiệu lực từ tháng 7/2022).

Về kế hoạch phát triển quỹ đất 500 ha, công ty cho biết đang xin chủ trương đối với dự án 400 ha tại xã Tân Tập (Cần Giuộc, Long An), hiện đang xác định ranh để bổ sung vào quy hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết đã đi khảo sát nhiều nơi, tuy nhiên gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, nơi có quỹ đất nhưng hạ tầng kết nối không hoàn chỉnh, có nơi thì hạ tầng giao thông tốt nhưng hạ tầng xã hội để phát triển khu công nghiệp chưa phù hợp. 

Long Hậu cho biết thêm, công ty kỳ vọng sẽ đạt kế hoạch kinh doanh năm nay đã đề ra. Năm 2023, lãnh đạo dự kiến nguồn thu của công ty vẫn đến từ bất động sản công nghiệp, cho thuê nhà xưởng xây sẵn và phát triển các dịch vụ trong cộng đồng khu công nghiệp, đồng thời cho biết sẽ tăng thêm tỷ trọng doanh thu từ nguồn dịch vụ.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.