Mang thai 3 tháng mới đóng BHXH, có được hưởng chế độ thai sản không?

Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng một số điều kiện nhất như thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trước khi sinh.

Hỏi đáp pháp luật: Tôi đang có thai 3 tháng mới đóng bảo hiểm xã hội. Tôi đóng bắt đầu từ cuối tháng 12/2018 thì tôi phải đóng đến tháng mấy mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Hang Le

Mang thai 3 tháng mới đóng BHXH, có được hưởng chế độ thai sản không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động chỉ được chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Thuộc 1 trong 6 trường hợp:

+ Lao động nữ mang thai

+ Lao động nữ sinh con

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

- Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

- Trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bệnh viện thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trong trường hợp này nếu bạn bắt đầu đóng BHXH từ tháng 12/2018 thì đến hết tháng 5/2019 bạn đã có đủ 6 tháng đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Mức hưởng chế độ thai sản

Tiền trợ cấp thai sản

Lao động nữ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được nhận khoản trợ cấp này.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP), tiền trợ cấp thai sản sẽ là 2,78 triệu đồng.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Kể từ thời điểm này, lao động nữ sinh con sẽ được nhận tiền trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng/tháng; tăng 200.000 đồng so với hiện nay.

Tiền dưỡng sức sau sinh

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Lao động nữ sau khi sinh con mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày.

Trong đó, tối đa 10 ngày nếu lao động nữ sinh đôi trở lên; 7 ngày nếu sinh mổ; 5 ngày với các trường hợp khác.

Trong thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, khi mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 được điều chỉnh tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ theo đó cũng tăng lên.

Cụ thể:

- Trước ngày 1/7/2019, tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày;

- Từ ngày 1/7/2019, tiền dưỡng sức sau sinh bằng 447.000 đồng/ngày (tăng 30.000 đồng/ngày so với trước).

Ngoài ra, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Theo đó, nếu chồng bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi bạn sinh thì chồng bạn còn nhận được trợ cấp một lần khi bạn sinh bằng 2 lần lương cơ sở.

Trên đây là ý kiến tư vấn về câu hỏi đặt ra từ một tình huống. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin được cung cấp.

Những tư vấn chỉ có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến độc giả chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng mắc, thắc mắc, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của độc giả gửi tới: hoidapphapluatvnm@gmail.com.

chọn