Chồng tham gia BHXH, vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

Người lao động chỉ được hưởng mức trợ cấp thai sản khi đang đóng BHXH. Trong trường hợp vợ không đóng BHXH thì lao động nam phải đóng BHXH đủ ít nhất 6 tháng trở lên.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khi vợ sinh con mà chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Chồng tham gia BHXH, vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ

Tại khoản 2 Điều 34 Luât bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

- 5 ngày làm việc với sinh thường 1 con.

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

- Thời gian hưởng chế độ không tính ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần.

Lưu ý, người lao động (NLĐ) nghỉ hưởng chế độ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, nếu có nghỉ những ngày trước khi vợ sinh con thì tính là nghỉ không lương, nghỉ phép của NLĐ.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

- Giấy khai sinh có họ tên cha hoặc Giấy chứng sinh và Sổ hộ khẩu.

- Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh (nếu có).

- Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (nếu có).

- Mẫu C70a-HD

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Như vậy, trong vòng 55 ngày kể từ ngày NLĐ nam đi làm trở lại thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH, quá hạn sẽ không được giải quyết.

Mức hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Đồng thời, tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định, đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định trên, điều kiện để lao động nam được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con bao gồm:

+ Vợ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (theo Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/09/2016);

+ Đóng BHXH ít nhất 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh.

Hiện tại, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng. Từ 1/7/2019, mức lương này được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng (tăng thêm gần 7,2%).

Hướng dẫn kê khai mẫu C70a-HD

Chồng tham gia BHXH, vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản? - Ảnh 3.

Lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con.

Chồng tham gia BHXH, vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản? - Ảnh 4.

Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con.

Cột A, B: Ghi số TT, Họ tên đầy đủ người hưởng mới phát sinh.

Cột 1: Ghi số sổ BHXH hoặc số định danh người hưởng.

Cột 2: Tình trạng: ghi ngày nghỉ hàng tuần nếu khác Thứ 7 & Chủ nhật; và ghi thêm số con được sinh/số CMTND hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người mẹ/phương thức sinh con hoặc số tuần tuổi của con (nếu con dưới 32 tuần tuổi);

Cột 3: Thời điểm: Để trống theo hướng dẫn Quyết định 636/QĐ-BHXH

Cột 4: Từ ngày: Ngày đầu tiên nghỉ hưởng chế độ

Cột 5: Đến ngày: Ngày cuối cùng nghỉ hưởng chế độ

Cột 6: Tổng số: Tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ tính theo ngày làm việc, không tính nghỉ cuối tuần, lễ, tết

Cột 7: Hình thức nhận trợ cấp:

+ Để trống: cơ quan BHXH chuyển khoản cho đơn vị, NLĐ nhận tiền mặt trực tiếp từ đơn vị

+ Thông tin tài khoản của NLĐ nam: cơ quan BHXH chuyển khoản trực tiếp cho cá nhân NLĐ nam khi được duyệt chế độ

+ Lao động nam nhận tiền qua tổ chức dịch vụ bảo hiểm.

chọn