Năm Bảy Bảy muốn bán hơn 50 triệu cổ phiếu, giá bán cao gấp 1,2 lần thị giá NBB

HĐQT Năm Bảy Bảy vừa thông qua việc triển khai chào bán 50,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán là 15.000 đồng/cp, cao hơn mức giá chốt phiên trên thị trường chứng khoán ngày 10/3 là 12.700 đồng/cp.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, theo nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/11/2022.

HĐQT Năm Bảy Bảy cũng đã thông qua hồ sơ cho đợt chào bán này vào ngày 10/3 vừa qua. 

Theo đó, công ty sẽ chào bán gần 50,1 cổ phần phổ thông (50% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành 15.000 đồng/cp, cao hơn giá cổ phiếu NBB trên thị trường chứng khoán tại thời điểm chốt phiên ngày 10/3. (12.700 đồng/cp).

Qua đó, công ty dự thu hơn 751 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền huy động được này để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi - Bình Thuận. 

Cụ thể, giá trị giải ngân cho dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi là hơn 422 tỷ đồng và cho dự án De Lagi là gần 329 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến của cả hai khoản này là trong năm nay. 

Tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện hai dự án này (tương đương số cổ phần chào bán tối thiểu là gần 35,2 triệu cổ phiếu).   

Công ty cho biết trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của công ty hoặc vay ngân hàng, hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn còn thiếu. 

Trên thực tế, tại ĐHĐCĐ ngày 2/11/2022, công ty dự kiến bán tối đa hơn 50,2 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, dự thu 754 tỷ đồng. Kế hoạch này được đặt ra song song với kế hoạch bán cổ phiếu quỹ. Theo Năm Bảy Bảy, nếu hoàn tất bán cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của công ty trước thời điểm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ tăng từ gần 100,2 triệu đơn vị lên gần 100,5 triệu đơn vị. 

Song, đến giữa tháng 11/2022, công ty cho biết chưa bán được cổ phiếu quỹ nào diễn biến thị trường không thuận lợi, thị giá cổ phiếu NBB thấp hơn giá trị bán cổ phiếu quỹ mà HĐQT công ty đã thông qua. Do đó, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty cũng không tăng lên như dự kiến dẫn đến sự chênh lệch trên. 

Bên cạnh kế hoạch bán cổ phiếu, tại ĐHĐCĐ ngày 2/11/2022, cổ đông công ty cũng thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và việc chi trả 15% cổ tức của năm 2021.

Theo Năm Bảy Bảy, công ty ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, không thể thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức.  

chọn
Một dự án ở TP Thủ Đức tăng giá gần 150% nhờ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên
Giai đoạn 2015 đến nay, ghi nhận của CBRE cho thấy một số dự án tiêu biểu nằm dọc hoặc gần các trạm metro số 1 có tốc độ tăng giá rất cao, trung bình tăng 50 - 70 %, cá biệt có dự án tăng giá tới gần 150%.