Kinh doanh

Nếu dịch Covid-19 kéo dài đến cuối năm, chỉ còn 5 hãng hàng không có thể cầm cự

Ngành hàng không nằm ở đầu tuyến gánh chịu lưỡi dao của đại dịch Covid-19. Suốt 3 tháng qua, hàng loạt tên tuổi lớnđã kiệt quệ với tổng thiệt hại có thể vượt con số 113 tỉ USD được dự báo.

Ngành hàng không có thể thiệt hại hơn con số 113 tỉ USD mà IATA dự đoán khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng sang Âu - Mỹ.

Kinh doanh
 
chọn