Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có thể cho nhân viên làm việc tại nhà từ hôm nay, 1/4

Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước bố trí cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1/4.

Theo công điện của Ngân hàng Nhà nước về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước làm việc tại nhà phải chủ động bố trí phương tiện làm việc (máy tính, Ipad, điện thoại, email…) phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Ngân hàng có thể cho nhân viên làm việc tại nhà từ hôm nay, 1/4 - Ảnh 1.

Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước có thể cho nhân viên làm việc tại nhà từ hôm nay, 1/4. (Ảnh: Thanh Niên).

Ngoài ra, thời gian làm việc tại nhà cần đảm bảo như làm việc tại cơ quan, và duy trì liên lạc thường xuyên qua các phương tiện thông tin, đặc biệt là trong 8 giờ làm việc hành chính… 

Ngân hàng Nhà nước lưu ý khi làm việc tại nhà vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đối với những trường hợp đặc biệt cần thiết.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí lãnh đạo đơn vị và một số cán bộ thực sự cần thiết làm việc tại cơ quan, để xử lí công việc và làm đầu mối liên lạc.

Cần bố trí chỗ ngồi làm việc độc lập, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, thủ trưởng bố trí luân phiên lãnh đạo và cán bộ làm việc tại cơ quan và tại nhà, đảm bảo các nhóm cán bộ không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Đối với các bộ phận cần duy trì làm việc tại cơ quan, như trực cơ quan, xử lí tài liệu mật, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các đơn vị, duy trì hệ thống thanh toán, công nghệ thông tin, điều hòa lưu thông tiền mặt, an toàn kho quỹ… cũng có các yêu cầu cụ thể cần thực hiện.

Theo đó, lực lượng bảo vệ bố trí trực ca bình thường, đảm bảo an toàn, an ninh trụ sở cơ quan, đặc biệt là các kho tiền Trung ương và kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Còn lực lượng tự vệ xung kích của cơ quan, đơn vị sẽ trực tại nhà, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần. 

Bộ phận tiền tệ - kho quỹ của Cục Phát hành và kho quỹ, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các kho tiền Trung ương, các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bố trí cán bộ làm việc tại cơ quan hợp lí để phục vụ điều hòa, cung ứng và giao dịch tiền mặt thông suốt. 

Ngân hàng trực tuyến và ATM phải hoạt động liên tục

Đối với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Công điện nêu rõ đây là các đơn vị dịch vụ, do đó, từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trực thuộc chủ động quyết định việc bố trí cán bộ theo các phương án, kịch bản phòng, chống dịch của mình.

Tuy nhiên, cần phải đảm bảo các nguyên tắc như đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân, đặc biệt là đảm bảo sự hoạt động liên tục của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM.

Hạn chế tối đa số lượng cán bộ phải đến trụ sở làm việc, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch khi bố trí cán bộ làm việc tại các trụ sở.

Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức tín dụng chủ động thông báo với chính quyền địa phương về những địa điểm cần thiết phải được duy trì hoạt động, tổ chức giao dịch phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và nền kinh tế. 

chọn