Nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19 sẽ được hưởng lương

Trường hợp người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động theo đó phải ngừng việc.

Từ thực tế trên, để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các nội dung cụ thể có liên quan.

Nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19 có được hưởng lương? - Ảnh 1.

Trường hợp người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. (Ảnh: TTO).

Theo đó, cần căn cứ vào quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc là do lỗi của người sử dụng lao động, hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan, để từ đó xác định việc trả lương ngừng việc.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19, tiền lương trong thời gian ngừng việc thực hiện theo Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động. Tiền lương do hai bên thỏa thuận, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong đó, căn cứ Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu theo từng vùng hiện nay đối với vùng I; vùng II; vùng III và vùng IV lần lượt là 4,42 triệu đồng; 3,92 triệu đồng; 3,43 triệu đồng và 3,07 triệu đồng (cho một tháng).

Những trường hợp ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 nói trên gồm lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách li theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được, vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách li hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19 có được hưởng lương? - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp đóng cửa ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. (Ảnh: Phúc Minh).

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động. Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc, thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, hoặc báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, xử lí kịp thời.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch mới 4 tuyến đường sắt đô thị
4 tuyến đường sắt đô thị dự kiến được tỉnh Đồng Nai quy hoạch gồm đường sắt đô thị ven sông Cái; đường sắt đô thị Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành; đường sắt đô thị Biên Hòa - Trảng Bom - Long Khánh; đường sắt đô thị Long Khánh - Long Thành.