Quảng Ngãi muốn bổ sung dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong vào danh mục thu hồi đất

Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong, có diện tích 13,57 ha (có 9,6 ha đất lúa) thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn gửi Thường trực HĐND tỉnh này về việc đề nghị xem xét bổ sung 2 dự án vào danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22/11/2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất vào danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2020 tại Tờ trình số 148/TT- UBND, trong đó có 2 dự án là Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong và dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát của HĐND tỉnh thì 2 công trình, dự án nêu trên không có trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020.

Để có cơ sở phê duyệt kế hoạch sử dụng năm 2020 cấp huyện, làm cơ sở cho UBND huyện Sơn Tịnh và UBND huyện Minh Long ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng qui định; qua xem xét đề nghị Giám đốc của Sở TN&MT tại Công văn số 418/STNMT-QLĐĐ ngày 14/2/2020, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất bổ sung các dự án nêu trên vào danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp năm 2020.

Quảng Ngãi muốn bổ sung dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong vào danh mục thu hồi đất - Ảnh 1.

KCN Tịnh Phong. (Ảnh: QISC).

Cụ thể, đối với dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong, có diện tích 13,57 ha (có 9,6 ha đất lúa) thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Về chủ trương đầu tư, Ban Quản lí Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 377/QĐ-BQL ngày 22/11/2019.

Hiện nay, vị trí dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ KCN Tịnh Phong chưa có qui hoạch phân khu xây dựng khu chức năng.

Đối với dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi ( Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà), đoạn km7-km22+336, có tổng diện tích là 8,06 ha thuộc xã Thanh An, huyện Minh Long.

Nguồn vốn thực hiện là ngân sách tỉnh được bố trí tại Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

Lí do chậm thực hiện công tác thu hồi đất là do trong năm 2017, 2018 và 2019 chưa bố trí vốn để thực hiện.

chọn