Quảng Ninh sắp có thêm khu công nghiệp gần nghìn tỉ rộng hơn 176 ha

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng rộng hơn 176 ha sẽ được triển khai tại khu Đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên, Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 994 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh sắp có thêm KCN nghìn tỉ rộng hơn 176ha - Ảnh 1.

Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng sẽ được đặt tại Khu vực Đầm Nhà mạc, TX Quảng Yên. (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh)

Theo quyết định chủ trương đầu tư, dự án nằm tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, TX Quảng Yên, Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 994 tỉ đồng. Trong đó, 200 tỉ đồng là vốn của chủ sở hữu (chiếm 20,1%), còn hơn 794 tỉ đồng là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. 

Dự án này có qui mô 176,45 ha. Và thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng được chỉ định là nhà đầu tư dự án.

kcn-bach-dang--1565340876

(Ảnh: VietNamFinance).

Đồng thời quyết định cũng nêu rõ, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày kí quyết định chủ trương đầu tư; tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Nội dung quyết định này cũng thể hiện yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, đất có mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, môi trường và tài nguyên nước.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề người cho người dân bị thu hồi đất...

chọn