SCG huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu tài trợ cho dự án Sunshine Maria Nha Trang

Xây dựng SCG đã phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu được bảo đảm bằng 300 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes.

CTCP Xây dựng SCG vừa công bố kết quả huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm.

Số trái phiếu này là kế hoạch mà Xây dựng SCG dự kiến huy động trong năm 2020, song năm ngoái mới phát hành thành công 1 tỷ đồng trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 300 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu 4%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ là CTCP Chứng khoán VPS.

Theo SCG, toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu nhằm giúp công ty thực hiện nghĩa vụ với tổng thầu là CTCP Sunshine Maria Nha Trang tại dự án Sunshine Maria Nha Trang.

Kết quả công bố, 100% nhà đầu tư trong nước đã mua lại thành công số trái phiếu của Xây dựng SCG, trong đó nhà đầu tư tổ chức đã mua lại 95,5% số trái phiếu, còn lại các cá nhân.

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, vào tuần sau, ngày 12/4, 50 triệu cổ phiếu của Xây dựng SCG sẽ được giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu là 20.600 đồng/cp.

chọn