So sánh giá vàng hôm nay 16/11: Mở phiên đầu tuần, SJC tăng 200.000 đồng/lượng tại các hệ thống

Giá vàng hôm nay 16/11, SJC tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi tăng 200.000 đồng/lượng. Các loại vàng 9999, vàng nữ trang 24K và vàng nhẫn 18K tại các hệ thống cũng đang tăng theo xu thế chung.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h45 ngày 16/11/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 17/11

Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc ở hướng mua vào và bán ra tiếp đà tăng từ 50.000 - 200.000 đồng/lượng.

Doanh nghiệp Mi Hồng ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC đạt mốc 56,07 triệu đồng/lượng, giá trần bán ra tại hệ thống Cửa hàng vàng bạc đá quí Sài Gòn là 56,47 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 14/11

Phiên hôm nay 16/11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,90

56,40

55,95

56,45

+50

+50

Hà Nội

55,90

56,42

55,95

56,47

+50

+50

Hệ thống Doji

Hà Nội

55,85

56,40

55,95

56,40

+100

-

TP HCM

55,80

56,40

56,00

56,45

+200

+50

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

55,95

56,35

56,00

56,40

+50

+50

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

55,90

56,40

56,05

56,45

+150

+50

Hà Nội

55,90

56,40

56,05

56,45

+150

+50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

55,96

56,34

56,01

56,39

+50

+50

Mi Hồng

TP HCM

56,07

56,30

56,07

56,27

-

-30

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

55,88

56,18

55,98

56,28

+100

+100

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h45. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h45 ngày 16/11/2020

Hệ thống DOJI ghi nhận chiều mua vào - bán ra vàng 24K tăng 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, Vàng bạc đá quí Sài Gòn và PNJ là hai đơn vị ghi nhận đà tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá trần mua - bán lần lượt là 53,95 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 54,60 triệu đồng/lượng (Tập đoàn Doji).

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 14/11

Phiên hôm nay 16/11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

53,30

54,10

53,50

54,30

+200

+200

Tập đoàn Doji

Hà Nội

53,05

54,50

53,45

54,60

+400

+100

TP HCM

53,05

54,50

53,45

54,60

+400

+100

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

53,30

54,30

53,40

54,40

+100

+100

Hệ thống PNJ

TP HCM

53,40

54,20

53,60

54,40

+200

+200

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

53,35

54,45

53,30

54,40

+-50

-50

Mi Hồng

TP HCM

53,80

54,15

53,95

54,25

+150

+100

Vàng 24kK tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h45. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h45 ngày 16/11/2020

Vàng bạc đá quí Sài Gòn điều chỉnh giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào - bán ra tiếp đà tăng 160.000 đồng/lượng.

Giá trần mua - bán loại vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng tương ứng với 39,95 triệu đồng/lượng và 41,95 triệu đồng/lượng đều tại Doji.

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 14/11

Phiên hôm nay 16/11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,72

40,72

38,88

40,88

+160

+160

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,88

41,88

39,95

41,95

+70

+70

TP HCM

39,88

41,88

39,95

41,95

+70

+70

Hệ thống PNJ

TP HCM

39,40

40,80

39,55

40,95

+150

+150

Mi Hồng

TP HCM

35,80

37,80

35,90

37,90

+100

+100

Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h45. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

chọn