Quy hoạch

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội dài khoảng 3,09 km.

Video Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315 đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài khoảng 3,09 km.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường có điểm đầu nối với Đại lộ Thăng Long, điểm cuối nối với đường trục KĐT Quốc Oai hiện hữu (đường Phủ Quốc).

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ngày 19/10/2018, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5622/QĐ-UBND, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai, kéo dài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Dự án này do UBND huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Theo quyết định, chiều dài tuyến đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài khoảng 3,09 km, mặt cắt ngang nền đường 42m.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 487,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Theo tấm biển thông tin dự án ở trên, đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài có thời gian thực hiên là năm 2019-2020. Tuy nhiên, hiện tuyến đường này vẫn đang ngổn ngang.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trên thực tế, phần lớn tuyến đường vẫn đang xử lý nền, chưa thảm nhựa.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội nằm hoàn toàn trên địa bàn xã Ngọc Mỹ.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường đang mở này phần lớn đi qua khu vực cánh đồng.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường nhìn từ tỉnh lộ 412B.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch có đoạn còn chưa GPMB (gần trường tiểu học Phú Mỹ).

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến đường này nối với trục chính KĐT Quốc Oai hiện hữu (đường Phủ Quốc).

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 16.

Đây là tuyến đường lớn đang mở theo quy hoạch ở Quốc Oai.

Toàn cảnh đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 17.

Đường trục chính Bắc - Nam KĐT Quốc Oai kéo dài đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội nhằm khớp nối với đoạn tuyến đã hoàn thành, nâng cao hiệu quả đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, tạo nguồn thu cho ngân sách.

 

 

Quy hoạch
 
chọn