Tracodi khởi động lại phương án vay trái phiếu 990 tỷ đồng, thay đổi mục đích nhằm đảo nợ

Sau 5 ngày dừng phương án phát hành lô trái phiếu 990 tỷ đồng do chưa phù hợp với Nghị định 65, Tracodi đã khởi động lại với mục đích mới là cơ cấu nợ, thay vì bổ sung vốn kinh doanh như trước.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa thông qua triển khai lại đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 990 tỷ đồng sau 5 ngày tạm hoãn. 

Theo đó, khối lượng trái phiếu dự kiến đã giảm từ 9,9 triệu trái phiếu thành 9.900 trái phiếu và tăng mệnh giá từ 100.000 đồng/tp lên 100 triệu đồng/tp. Giá trị dự kiến huy động không đổi là 990 tỷ đồng, sẽ được công ty dùng cho mục đích cơ cấu lại nợ của công ty, thay vì phương án cũ là tăng quy mô vốn hoạt động.

Các mục còn lại như loại trái phiếu, kỳ hạn, lãi suất, tài sản đảm bảo đều không đổi. Cụ thể, trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn dự kiến của trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Lãi suất dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với các kỳ sau, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 4%/năm và không thấp hơn 11%/năm, được thanh toán 3 tháng/lần.  

Tài sản đảm bảo là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản phân chia có liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy (Hạ Long) thuộc sở hữu của Sơn Long. 

Phương án phát hành cũ này đã được công ty công bố vào ngày 16/9, song đã dừng lại vào ngày 21/9 do chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, trước khi được khởi động lại với những thay đổi như đã đề cập.  

Liên quan đến mục đích cơ cấu nợ của công ty, một trong những điểm thay đổi của Nghị định 65 so với các dự thảo trước đó là cho phép các doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để đảo nợ, nhưng chỉ cho chính doanh nghiệp đó (dựa trên khoản 2 Điều 5).

Theo báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét của Tracodi, tại ngày 30/6, công ty có tổng nợ phải trả là 4.345 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm, trong đó, tổng nợ tài chính là 1.388 tỷ đồng, tăng 144% so với đầu năm, chủ yếu là tăng các khoản vay tại Nam Á Bank, TPBank, VPBank và lô trái phiếu 500 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh. 

Tag:
chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.