Các chi phí tăng cao kéo lợi nhuận Novaland năm 2021 đi xuống dù doanh thu gấp 3 lần cùng kỳ

Novaland vừa công bố doanh thu cao gấp 3 lần trong năm 2021 nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Song do các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều tăng mạnh kéo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giảm 34%.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần 4.591 tỷ đồng, tăng 275% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong quý.

Doanh thu Novaland tăng khủng trong năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BCTC của Novaland.

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 14.903 tỷ đồng, tăng 197% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chiếm chủ yếu là doanh thu chuyển nhượng bất động sản với 13.446 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với năm 2020.

Giá vốn trong năm cũng tăng so với năm trước, song biên lợi nhuận gộp lại tăng, do đó công ty ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 235%, đạt 6.135 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong năm giảm 41% còn 3.645 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu trong phần doanh thu này là lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lãi từ thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh, CTCP Khách sạn Du lịch Thanh niên Vũng Tàu và CTCP Cảng Phú Định. 

Ở chiều ngược lại, trong năm, Novaland đã thực hiện M&A Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land, nhóm CTCP Nova Final Solution, Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh và CTCP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né, nhóm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, Công ty TNHH Du lịch Bình An, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Lake và CTCP Hoàn Vũ. 

Điều này giúp công ty thu được 2.253 tỷ đồng từ khoản lãi từ giao dịch mua rẻ, đóng góp 95% vào mục doanh thu khác (2.382 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí liên quan, phần lợi nhuận khác mà Novaland thu được là 1.775 tỷ đồng, tăng 344% so với cùng kỳ.

Nhờ hai khoản thu nói trên Novaland vẫn báo lãi trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 3.460 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2020. 

Năm 2021, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 27.492 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.100 tỷ đồng. Như vậy, kết năm, công ty đã hoàn thành được lần lượt 54% và 84% so với kế chỉ tiêu đã đề ra. 

Tính đến thời điểm kết năm 2021, tổng tài sản của Novaland là 201.520 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. 

Trong đó, giá trị tồn kho là 109.765 tỷ đồng, tăng 26%, phần lớn tập trung tại các bất động sản để bán đang xây dựng, công ty không thông tin cụ thể về các dự án liên quan. Đây cũng là mức tồn kho cao nhất trong các doanh nghiệp bất động sản niêm yết hiện tại.

Nợ vay tài chính của công ty là 60.519 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng và trái phiếu. 

Tag:
chọn