CII triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, muốn điều chỉnh phương án phát hành lô trái phiếu 1.660 tỷ đồng

Theo phương án cũ, gói trái phiếu này được phát hành nhằm thanh toán nợ trái phiếu và đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 25/12. Thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức chưa được công ty thông báo cụ thể. 

Nội dung của kỳ họp lần này là thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (gói 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 5 thông qua. 

Hiện, CII chưa công bố nội dung phương án điều chỉnh chi tiết. Theo phương án được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 5, gói trái phiếu được điều chỉnh nói trên là gói thứ 2, nằm trong kế hoạch huy động vốn 4.500 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành ra công chúng của CII.

Trong đó, gói 2 có tổng mệnh giá gần 1.660 tỷ đồng, loại hình trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn trái phiếu là 10 năm. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là cố định 10%/năm, đối với các kỳ tiếp theo, lãi suất bằng tổng 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ đó.

Tỷ lệ thực hiện là 20:1, tức trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một quyền mua, cứ 20 quyền mua sẽ được mua một trái phiếu. 

Mục đích phát hành của gói 2 này là để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 (dùng 500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (dùng 590 tỷ đồng), góp vốn vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (dùng gần 570 tỷ đồng). 

Còn gói trái phiếu 1 có mệnh giá 2.840 tỷ đồng đã được CII lên kế hoạch phát hành cụ thể. Mã trái phiếu là CII42301, sẽ được phát hành vào ngày 25/1/2024. Thời hạn nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi là từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/12/2023. 

Theo phương án sử dụng vốn, CII sẽ dùng số tiền 2.840 tỷ đồng này để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của hai doanh nghiệp thành viên là CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận.   

Trước đó, gói 1 được dự kiến phát hành trong năm nay, song, kế hoạch đã được điều chỉnh như trên do hai đơn vị thành viên điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu sang cuối tháng 1/2024 (thay vì tháng 12 năm nay), để tránh việc trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2023. 

Tag:
chọn
Hình ảnh tuyến đường 1.200 tỷ đồng sắp hoàn thành ở Long Biên, Hà Nội
Sau 5 năm thi công, tuyến đường dài hơn 1,5 km, rộng 40 m nối đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội sắp hoàn thành.