Công ty Bách Đạt An huy động vốn 3 dự án ở Quảng Nam khi chưa đảm bảo quy định

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã làm rõ Công ty Cổ phần Bách Đạt An kí hợp đồng huy động vốn tại các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng và khu đô thị Hera Complex Riveside với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Công ty CP Bách Đạt An đã kí hợp đồng huy động vốn thế nào?

Theo kết luận số 06 kí ngày 12/7/2019, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ rõ, sau khi được chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt cho Công ty CP Bách Đạt An theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thực hiện việc kí các hợp đồng huy động vốn thông qua hình thức đặt cọc, môi giới, phân phối đất nền với Công ty CP dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Bất động sản GAIA tại các dự án: Khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside.

bach dat 2

Khu đô thị 7B mở rộng hiện nay. (Ảnh tư liệu).

Cụ thể, ngày 10/7/2017, Công ty CP Bách Đạt An (bên A) đã kí hợp đồng về đặt cọc môi giới đất nền dự án Bách Đạt (còn gọi là Bách Đạt 1) với Công ty CP dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam (bên B), hai bên thống nhất tổng giá trị mà bên B đặt cọc mua để phân phối là 352 lô với đơn giá đặt cọc là 3.000.000 đồng/m2 đất nền, sau đó ngày 30/3/2018 hai bên kí phụ lục hợp đồng thỏa thuận đặt cọc và phân phối đất nền dự án Bách Đạt nâng đơn giá đặt cọc lên 3.233.931 đồng/m2 đất nền, tổng giá trị hợp đồng dự kiến là 123.031.670.964 đồng.

Ngày 14/7/2017, Công ty CP Bách Đạt An (bên A) kí hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền dự án 7B mở rộng với Công ty CP dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam (bên B), trong đó bên A đồng ý cho bên B đặt cọc làm nhà môi giới độc quyền bán 435 lô đất nền thuộc dự án với đơn giá là 2.650.000 đồng/m2.

Cùng ngày, Công ty CP Bách Đạt An kí hợp đồng góp vốn để đặt cọc mua các lô đất nền của dự án 7B mở rộng với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA (bên B), số lượng đặt cọc đề mua là 435 lô đất nền thuộc dự án 7B mở rộng. Đơn giá góp vốn để đặt cọc là 3.000.000 đồng/m2.

Tiếp đó, ngày 24/7/2017, Công ty CP Bách Đạt An kí tiếp hợp đồng với Công ty CP dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam về việc đặt cọc mua và phân phối đất nền tại dự án Hera Complex Riverside, số lượng 326 lô đất, giá 3.200.000 đồng/m2. Ngày 22/11/2017, kí phụ lục hợp đồng nâng giá đất đặt cọc lên 5.500.000 đồng/m2.

Ngày 21/9/2018, Công ty CP Bách Đạt An có Thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty CP dịch vụ Bất động sản Hoàng nhất Nam. Hiện nay, Công ty CP Bách Đạt An đang khởi kiện Công ty CP dịch vụ Bất động sản Hoàng nhất Nam tại Tòa án nhân dân và đề nghị tuyên chấm dứt hợp đồng.

Khu do thi 7B mo rong

Băng rôn treo giới thiệu khu đô thị 7B ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Văn Luận).

"Qua thanh tra cho thấy, tại các thời điểm Công ty CP Bách Đạt An kí hợp đồng huy động vốn tại các dự án Khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside với Công ty Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA, hồ sơ pháp lí của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, các lô đất tại 3 dự án nêu trên đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, khi tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây ra khiếu nại, kiến nghị, tụ tập đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam", kết luận nêu rõ.

Đề nghị kiểm điểm cán bộ để Công ty CP Bách Đạt An sai phạm

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đối với Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lí đất đai, bảo vệ môi trường đã đề cho Công ty CP Bách Đạt An triển khai thực hiện các dự án mà chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường.

Đối với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lí đầu tư xây dựng đã để cho Công ty này xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Các cán bộ, công chức UBND thị xã Điện Bàn cũng phải kiểm điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lí đất đai đã để cho Công ty CP Bách Đạt An triển khai thực hiện các dự án mà chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai.

chọn