Đà Nẵng sắp có 2 khu tái định cư được đầu tư gần 300 tỉ đồng

Đà Nẵng sẽ làm dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park và dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

Cụ thể, dự án thứ nhất là Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park, do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Tổng mức đầu tư hơn 108 tỉ đồng. Địa điểm xây dựng tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng sắp có 2 khu tái định cư được đầu tư gần 300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ làm dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park. (Ảnh: Văn Luận).

Ngày 3/2/2019, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã tổ chức buổi mở thầu hồ sơ đề xuất kĩ thuật gói thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - dự toán thuộc dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park.

Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu, bao gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng C.W.S; Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC; Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Đà Rồng.

Dự án thứ 2 là Khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn, với tổng mức đầu tư là hơn 173 tỉ đồng, do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Địa điểm xây dựng tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ngày 4/2/2019, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã tổ chức buổi mở thầu hồ sơ đề xuất kĩ thuật gói thầu Lập hồ sơ thiết kế - dự toán thuộc dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu, bao gồm: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Thiết kế & Quy hoạch sông Hàn; Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư - Xây dựng Đương Đại.

chọn