Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán

Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 257,9 tỷ đồng, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh khả quan này chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 31% (đạt 1.826,7 tỷ đồng) do doanh thu từ cung cấp điện, nước tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 83,8 % do không phát sinh khoản lỗ từ thoái vốn công ty con như cùng kỳ năm trước.

 Kết quả kinh doanh quý I của SIP.

Tổng tài sản tại ngày 31/3 đạt 22.247 tỷ đồng, tăng 5,3% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.066,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 1.353,8 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán. Trong đó, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) 498,3 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) là 852.6 tỷ đồng và Công ty CP chứng khoán Cao Su là 2,9 tỷ đồng.

Nợ đã trích lập dự phòng là 27,6 tỷ đồng, trong đó có khoản nợ 4,1 tỷ đồng của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh BĐS Phú Thịnh.

BĐS đầu tư là 5.547,6 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm.

Hàng tồn kho là 429,4 tỷ đồng. Trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 274,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí phát triển dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu tái định cư Bến Sắn, Khu dân cư Thuận Lợi.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.274 tỷ đồng, trong đó dự án KCN Đô thị Dịch vụ Phước Đông Bời Lời 1.177,9 tỷ đồng, còn lại là các dự án như KCN Đông Nam, KCN Lê Minh Xuân 3, KCN Lộc An - Bình Sơn, Cảng Thanh Phước...

Các dự án Phước Đông Bời Lời, Đông Nam, Lê Minh Xuân 3 và Thuận Lợi ghi nhận người mua trả tiền trước gần 43 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 4.286 tỷ đồng, trong đó có khoản lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước là 1.381,6 tỷ đồng, quý I năm nay là 246 tỷ đồng.

  Chiếm đa số trong cơ cấu nợ là khoản doanh thu chưa thực hiện.  

Nợ phải trả của doanh nghiệp là 17.961 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Chiếm đa số trong cơ cấu nợ là khoản doanh thu chưa thực hiện (nhận trước tiền thuê đất, nhà xưởng), đạt 11.948,8 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu chưa thực hiện dài hạn trong quý tăng thêm hơn 633 tỷ đồng, lên 11.587,5 tỷ đồng. Doanh thu ngắn hạn là 361,3 tỷ đồng, tăng thêm 42 tỷ đồng so với đầu năm.

Về các khoản vay ngân hàng, báo cáo cho thấy, doanh nghiệp có khoản vay ngắn hạn 1.584,6 tỷ đồng, trong đó 833,9 tỷ từ Vietcombank, 688,5 tỷ từ Vietinbank, 62,3 tỷ đồng từ các ngân hàng khác. Vay dài hạn là 101,2 tỷ đồng, chủ yếu là từ BIDV.

Các khoản vay từ Vietcombank và Vietinbank nêu trên là khoản tiền vay theo hình thức tín chấp để bổ sung vốn lưu động từ giữa năm 2023.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.