Đi làm vào những ngày nghỉ Tết 2019 có được nghỉ bù không?

Tùy vào điều kiện cụ thể, cũng như các quy định nội bộ, quy chế nội bộ, thỏa thuận nội bộ,... mà các tổ chức, doanh nghiệp có thể quyết định giải quyết hay không giải quyết cho người lao động nghỉ bù ngày nghỉ Tết 2019.

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động năm 2014 quy định về thời giờ làm việc bình thường thì:

“Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần . Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ”.

di lam vao nhung ngay nghi tet 2019 co duoc nghi bu khong
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Bộ luật lao động 2012 đồng thời quy định người lao động người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, trường hợp người lao động đi làm việc vào những ngày nghỉ tết thì được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày nghỉ tết.

Tuy nhiên, khi người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết 2019 nhưng công ty không trả lương theo đúng quy định của pháp luật thì có thể yêu cầu hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải tranh chấp hoặc yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết ( Điều 200 Bộ luật lao động năm 2012).

Công ty sẽ bị xử lý hành chính theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

“Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật Lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;...”.

Chế độ nghỉ bù

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì chế độ nghỉ bù chỉ được áp dụng đối với người lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ (Điểm c Khoản 1 Điều 106 Bộ Luật lao động 2012).

- Trường hợp những ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp (Khoản 3 Điều 115 Bộ Luật lao động 2012).

Ngoài ra, không ghi nhận thêm trường hợp nào khác trong Bộ Luật lao động 2012 có quy định giải quyết chế độ nghỉ bù đối với người lao động.

Như vậy, trường hợp người lao động đi làm vào các ngày nghỉ Tết 2019 thì không được giải quyết nghỉ bù theo quy định của pháp luật. Mà tùy vào điều kiện cụ thể, cũng như các quy định nội bộ, quy chế nội bộ, thỏa thuận nội bộ,... mà các tổ chức, doanh nghiệp có thể quyết định giải quyết hay không giải quyết cho người lao động nghỉ bù ngày nghỉ Tết 2019.

Trường hợp, công ty không giải quyết cho nhận viên nghỉ bù sau tết thì không bị coi là vi phạm nếu công ty không có quy định về vấn đề này.

di lam vao nhung ngay nghi tet 2019 co duoc nghi bu khong Tiền thưởng Tết 2019 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Hằng năm, Nhà nước vẫn có các cơ chế nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thưởng Tết cho người lao động.

di lam vao nhung ngay nghi tet 2019 co duoc nghi bu khong Đuổi việc người lao động để tránh thưởng Tết 2019 bị xử lý ra sao?

Trường hợp doanh nghiệp, cơ quan lợi dụng việc sa thải người lao động trái pháp luật để giảm bớt chi phí thưởng Tết thì ...

di lam vao nhung ngay nghi tet 2019 co duoc nghi bu khong Mức thưởng Tết 2019 là bao nhiêu?

Mức thưởng Tết 2019 nói riêng và mức thưởng Tết hằng năm cho người lao động sẽ do doanh nghiệp tự quyết định dựa vào tình ...

chọn
Lộ diện nhóm nhà đầu tư đăng ký làm hai khu đô thị 14.000 tỷ ở Đồng Nai
Khu Đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) và Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) tại Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ. Nhóm doanh nghiệp đăng ký làm hai dự án này có những mối liên hệ với Văn Phú Invest.