Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường 14 thuộc quận Tân Bình với phía đông giáp phường 12; phía tây giáp phường Tân Thạnh (quận Tân Phú); phía nam giáp phường 10 (quận Tân Bình); phía bắc giáp phường Tân Thạnh (quận Tân Phú). (Ảnh chụp màn hình Google).

1. Đường gần khu vực 44, đường Trường Chinh

Đường gần khu vực 44, đường Trường Chinh có chiều dài khoảng 76 m. Đoạn đường có điểm đầu ở 521, đường Trường Chinh và kết thúc ở 515, đường Trường Chinh.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường đi qua 481/19, đường Trường Chinh

Đường đi qua 481/19, đường Trường Chinh về phía bắc có chiều dài khoảng 30 m. 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14. (Ảnh chụp màn hình Google). 

3. Đường nối Hẻm 1006 Âu Cơ với Hẻm 449 Trường Chinh 

Đường nối Hẻm 1006 Âu Cơ với Hẻm 449 Trường Chinh có chiều dài khoảng 120 m. Đoạn đường có điểm đầu ở 219, đường Âu Cơ và kết thúc ở khu vực 6a/13, đường Trường Chinh.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM