Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo A thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo A phía đông giáp các phường Bình Trị Đông B và An Lạc, phía tây và phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp phường Tân Tạo.

1. Đường nối từ đường Nguyễn Cửu Phú tới đường dẫn vào cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A đáng chú ý có đường nối từ đường Nguyễn Cửu Phú tới đường dẫn vào cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm, có chiều dài khoảng 320 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Cửu Phú, sau đó kết thúc ở đường dẫn vào cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Tân Tạo – Chợ Đệm

Phường Tân Tạo A có đoạn song song với đường Tân Tạo – Chợ Đệm là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ờ đường Lê Ngưng, sau đó kết thúc ở đường Trần Đại Nghĩa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Lê Ngưng với đường Nguyễn Văn Cự

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Tân Tạo A có đường nối từ đường Lê Ngưng với đường Nguyễn Văn Cự, có chiều dài khoảng 570 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Ngưng, chạy song song với ĐT 10B, sau đó kết thúc ở đường Nguyễn Văn Cự.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).