Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 1.

Xã Cam Thành Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây giáp xã Cam Hiệp Nam; phía nam giáp xã Cam Thành Nam; phía bắc giáp thị trấn Cam Đức.

19. Đường số 6 nối dài

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc là đường số 6 nối dài, có chiều dài khoảng 745 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 6, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 745 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 2.

Đường số 6 nối dài trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 3.

Đường số 6 nối dài trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường số 4 nối dài

Xã Cam Thành Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường số 4 nối dài, có chiều dài khoảng 545 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường số 4, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 545 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 4.

Đường số 4 nối dài trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 5.

Đường số 4 nối dài trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường số 1 nối dài

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Thành Bắc là đường số 1 nối dài, có chiều dài khoảng 390 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 1, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 390 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 6.

Đường số 1 nối dài trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 7.

Đường số 1 nối dài trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)