Gần 450 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông xã đảo Kiên Giang

Tại các xã đảo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, 5 cầu tàu, 2 bến nghiêng đã hoàn thành sau thời gian thi công từ năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Kiên Hải cho biết, từ năm 2017 đến nay Trung ương đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã đảo huyện Kiên Hải, xây dựng 5 cầu tàu (cầu cho tàu neo đậu), 2 bến nghiêng có thể neo cặp tàu đến 500 CV.

Theo đó, riêng xã Nam Du được xây dựng 4 cầu tàu tại ấp An Bình và Hòn Mấu; xã An Sơn 1 cầu tàu, 1 bến nghiêng và Lại Sơn 1 bến nghiêng. 

Đến nay, các cây cầu tàu, bến nghiêng thi công xây dựng hoàn thành, đã nghiệm thu các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí gần 450 tỷ đồng. 

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải cho biết, các cầu tàu, bến nghiêng hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp cho người dân đi lại được thuận tiện và an toàn hơn, nhất là vào mùa mưa bão, biển động.

Những công trình này giúp từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông cho các xã đảo trên địa bàn huyện Kiên Hải. Đặc biệt thu hút khách du lịch góp phần thay đổi mạnh về đời sống kinh tế, thương mại và dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. 

chọn