Kế hoạch sử dụng đất xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Chuyên Mỹ.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Chuyên Mỹ có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Trường tiểu học Chuyên Mỹ; Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên; Dự án ĐTXD công trình cầu Ngọ; Nhà văn hóa thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Chuyên Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên. Theo văn bản này, xã Chuyên Mỹ có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Dự án đấu giá quyền sử dụng đất Khu Rãnh Sen, thôn Bối Khê của UBND huyện Phú Xuyên.

- Đấu giá QSD đất ở tại ao Nhà văn hóa, thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên của UBND huyện Phú Xuyên.

- Đấu giá QSD đất ở tại khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên của UBND huyện Phú Xuyên.

- Nhà Văn hóa thôn Mỹ Văn, xã Chuyên Mỹ của UBND huyện Phú Xuyên.

- Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Chuyên Mỹ.

- Chuyển mục đích sử dụng đất vườn,ao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn
Một dự án gần 3.000 tỷ sắp thi công trong quý II, mang đến quỹ đất công nghiệp 75 ha cho vùng ven Hà Nội
Dự kiến trong quý II tới, CCN Đồng Than tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên sẽ bắt đầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Từ vị trí dự án này di chuyển đến địa phận Hà Nội chỉ mất hơn 10 km.