Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Kinh Bắc tăng gần 15% sau kiểm toán, đạt hơn 2.000 tỷ đồng

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Kinh Bắc ghi nhận ở mức 2.068 tỷ đồng, tăng gần 15% so với con số tại báo cáo tự lập, chủ yếu do doanh thu khu công nghiệp tăng hơn 500 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.068 tỷ đồng, tăng gần 15% so với con số hơn 1.803 tỷ đồng tại báo cáo tự lập mà doanh nghiệp đã công bố trước đó. 

Mức lợi nhuận này cũng tương đương cao gấp 10,34 lần cùng kỳ năm 2022, cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất của Kinh Bắc kể từ khi niêm yết vào năm 2009 đến nay. So sánh với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay là 4.000 tỷ đồng, như vậy Kinh Bắc đã thực hiện được 51,7% chỉ tiêu đã đề ra. 

 Nguồn: HM tổng hợp từ các BCTC bán niên đã kiểm toán của doanh nghiệp. 

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán này, Kinh Bắc cho biết nguyên nhân chủ yếu là do tăng doanh thu và giảm chi phí quản lý trong kỳ. 

Theo báo cáo đã kiểm toán, tổng doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt gần 4.551 tỷ đồng, tăng 6,5% so với báo cáo tự lập (tương đương tăng 277 tỷ đồng). Trong đó, nguồn thu chính là cho thuê đất và cơ sở hạ tầng ghi nhận doanh thu tăng gần 13% (tương đương tăng 516 tỷ đồng).

Mặc khác, tại báo cáo đã kiểm toán, Kinh Bắc ghi nhận thêm khoản giảm trừ doanh thu hơn 240 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Công ty cho biết, khoản giảm trừ này liên quan đến việc nhận lại các lô đất, nhà xưởng đã chuyển nhượng trước đây tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Giang). 

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sau kiểm toán của Kinh Bắc dương 3.169 tỷ đồng, tăng so với mức dương 2.508 tỷ đồng tại báo cáo tự lập, chủ yếu do giảm các khoản công nợ phải thu. Mặt khác, số tiền công ty chi để trả nợ gốc vay cũng tăng 2,2% so với báo cáo tự lập lên gần 4.272 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận thêm khoản chi hơn 133 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ của Kinh Bắc âm gần 178 tỷ đồng sau kiểm toán, song đã cải thiện so với khoản âm 316 tỷ đồng trong báo cáo tự lập.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trong kỳ tăng kéo theo vốn chủ sở hữu của Kinh Bắc tại thời điểm cuối quý II cũng tăng sau kiểm toán lên mức hơn 20.044 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả giảm nhẹ, chủ yếu do giảm khoản chi phí lãi trái phiếu, lãi vay phải trả cho PVcomBank. 

Qua đó, tổng nguồn vốn (tương đương giá trị tổng tài sản của Kinh Bắc) tại thời điểm cuối tháng 6 tăng gần 150 tỷ đồng sau kiểm toán, ghi nhận ở mức gần 33.765 tỷ đồng (giảm 3,3% so với đầu năm). 

chọn
BGI muốn nâng chiều cao dự án Diamond Bay từ 9 lên 25 tầng, đang gom thêm đất ở Hải Dương và Quảng Trị
Năm 2024, Tập đoàn BGI đặt mục tiêu lãi 81 tỷ đồng, khởi công 3 dự án là BGI Diamond Bay, dự án Kiến Giang 1 và dự án Bích Động. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư thêm 3 dự án tại Hải Dương và Quảng Trị.