Lượng tiền mặt của Cienco4 tăng gấp 2,2 lần tại cuối năm 2023

Nhờ dòng tiền dương trong năm 2023, lượng tiền mặt tính tới cuối năm của Cienco 4 tăng gấp 2,2 lần so với đầu kỳ. Trong năm, doanh nghiệp cũng chi hơn 2.178 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Thực hiện 46% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa mới công bố của CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 835,6 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn trong quý của doanh nghiệp cũng tăng 37%, do đó, lợi nhuận gộp giảm 23% còn 123 tỷ đồng.

Mặt khác, nhờ giảm được phần lớn các chi phí cùng với việc ghi nhận khoản doanh thu tài chính tăng cao so với cùng kỳ, đạt mức 318 tỷ đồng, Cienco 4 báo lãi sau thuế quý IV/2023 tăng 8%, đạt 48,2 tỷ đồng.

 KQKD quý IV/2023 của Cienco4. (Nguồn: TN tổng hợp theo BCTC DN).

Luỹ kế năm 2023, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần 2.624 tỷ đồng và 151,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 4% và 2% so với năm 2022.

Đóng góp chủ yếu vào cơ cấu doanh thu trong năm của doanh nghiệp là mảng hợp đồng xây dựng (2.063 tỷ đồng).

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, như vậy, Cienco 4 đã thực hiện được 46% mục tiêu lợi nhuận năm.

Lượng tiền mặt tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm

Xét về dòng tiền, trong năm, nhờ ghi nhận gần 3.156 tỷ đồng khoản tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp dương 436,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 34,5 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức dương 140 tỷ đồng nhờ khoản thu 1.124 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và thu hơn 1.224 tỷ đồng từ đi vay.

Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp âm 67,3 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong năm của Cienco 4 đạt mức dương 509,5 tỷ đồng, khiến lượng tiền mặt tính tới ngày 31/12/2023 của Cienco 4 tăng gấp 2,2 so với đầu năm, đạt 740,8 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền mặt, các khoản phải thu trong ngắn hạn của doanh nghiệp cũng tăng 29%, lên mức 4.144 tỷ đồng, phần lớn do tăng khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và khoản trả trước cho người bán ngắn hạn,...

Mặt khác, hàng tồn kho tính tới cuối năm của Cienco 4 giảm nhẹ so với đầu năm về mức 795,3 tỷ đồng.

Danh mục hàng tồn kho của doanh nghiệp chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như Công trình Bến Thành Suối Tiên (154 tỷ đồng), dự án Khu đô thị Long Sơn (36 tỷ đồng), dự án Khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ (32,7 tỷ đồng), công trình cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất (51,5 tỷ đồng), các công trình khác (295,7 tỷ đồng),...

 Danh mục hàng tồn kho tính tới cuối năm 2023 của Cienco4. (Nguồn: BCTC DN).

Cienco 4 cho biết, tại thời điểm 31/12/2023, giá trị các công trình xây lắp dở dang của đơn vị là giá trị khối lượng xây lắp đã hoàn thành nghiệm thu với các nhà thầu phụ và sẽ thực hiện nghiệm thu quyết toán với chủ đầu tư, không có công trình tồn đọng và có dấu hiệu tổn thất.

Quy mô tổng tài sản của Cienco 4 tính tới cuối năm 2023, đạt 9.728 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm 2023.

Xét về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 của doanh nghiệp đạt 5.962 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước cao gấp 2,3 lần, đạt 1.294 tỷ đồng.

Ngược chiều, nợ tài chính giảm 17% còn 2.940 tỷ đồng, chi tiết các khoản vay không được doanh nghiệp công bố. Song theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong năm, Cienco 4 đã chi hơn 2.178 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, mặt khác, cũng thu từ đi vay 1.224 tỷ đồng. 

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.