Mã trường Học viện Biên phòng và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chính xác nhất

Các thí sinh có thể tham khảo mã trường Học viện Biên phòng và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 của nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường.

Chi tiết mã trường Học viện Biên phòng năm 2019

Học viện Biên phòng có mã trường là BPH. Năm 2019, nhà trường tuyển sinh 232 chỉ tiêu. Trường tuyển 2 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Dưới đây là chi tiết mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Biên phòng năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo: 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 Mã ngành

 Tổ hợp xét tuyển

 Chỉ tiêu

* Ngành Biên phòng

 

7860214

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

192

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

86

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

69

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

17

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

8

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

6

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

2

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

27

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

22

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

5

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

32

+ Thí sinh  tổ hợp C00

 

 

26

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

6

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

39

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

31

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

8

 * Ngành Luật

 

7380101

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

40

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

18

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

14

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

4

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

2

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

1

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

1

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

5

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

4

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

1

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

7

+ Thí sinh  tổ hợp C00

 

 

6

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

1

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

8

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

7

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

1

Phương thức xét tuyển vào Học viện Biên phòng năm 2019

Phương thức tuyển sinh của Học viện Biên phòng là: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kì thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh đăng kí và dự kì thi THPT quốc gia năm 2019 theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

Nhà trường chỉ tuyển thí sinh nam trong cả nước. 

Trong xét tuyển đợt 1, Học viện Biên phòng chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.

Qui định về điểm trúng tuyển Học viện Biên phòng

Về điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu. 

Mã trường Học viện Biên phòng và chỉ tiêu tuyển sinh 2019 chính xác nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: IT.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, Học viện Biên phòng thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán,  Vật lí, Tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. 

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau:

Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  có điểm thi môn Lịch sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh có điểm thi môn Vật lí cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Lịch sử, Địa lí có điểm thi môn Địa lí cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không qúa 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền hoặc từng quân khu. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện Biên phòng sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. 


chọn