Năm Bảy Bảy đẩy sạch nợ trái phiếu sau quyết định nhận 750 tỷ đồng từ CII E&C

Sau khi HĐQT Năm Bảy Bảy thông qua việc nhận 750 tỷ đồng hợp tác đầu tư từ doanh nghiệp cùng "họ" CII, ngày 21 - 22/3 vừa qua, Năm Bảy Bảy đã mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 290 tỷ đồng.

Hai ngày 21 - 22/3 vừa qua, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) đã thực hiện lần lượt hai đợt mua lại trước hạn trái phiếu mã NBBH2124001 với tổng giá trị 290 tỷ đồng, qua đó tất toán lô trái phiếu này. 

NBBH2124001 nói trên được công ty phát hành và tháng 6/2021, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào tháng 6/2024. Tổng giá trị phát hành là 490 tỷ đồng. Trước hai đợt mua lại trên, từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022, Năm Bảy Bảy cũng thực hiện 5 đợt mua lại, tổng giá trị 200 tỷ đồng. 

Đợt tất toán lô trái phiếu này diễn ra sau khi Hội đồng quản trị Năm Bảy Bảy thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C), một doanh nghiệp cùng "họ" CII vào ngày 16/3.

Theo quyết định này, Năm Bảy Bảy sẽ nhận 750 tỷ đồng từ CII E&C với mực đích thực hiện hoạt động kinh doanh của Năm Bảy Bảy.  

Vốn gốc đầu tư sẽ được Năm Bảy bảy hoàn trả tương ứng cho CEE căn cứ vào nguồn thu của Năm Bảy Bảy hoặc khi CEE có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Năm Bảy Bảy hoàn trả (một phần) vốn góp cho CEE. 

Lợi nhuận khoán gọn (chi phí sử dụng vốn) mà CEE được hưởng bằng số ngày mà CEE đã góp vốn (chuyển) cho Năm Bảy Bảy nhân với số tiền thực tế mà CEE đã góp cho Năm Bảy Bảy nhân với lãi suất cố định là 14% chia 365. Phần lợi nhuận này sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với vốn gốc đầu tư. 

Nói thêm về tình hình nợ tài chính của Năm Bảy Bảy, sau khi tất toán lô trái phiếu NBBH2124001 trên, theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện doanh nghiệp không còn lô trái phiếu nào đang lưu hành. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Năm Bảy Bảy, tại thời điểm cuối năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận tổng dư nợ tài chính là hơn 3.130 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần thời điểm đầu năm 2022.

Sau khi trừ lô trái phiếu vừa tất toán, tổng dư nợ sẽ còn 2.840 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần đầu năm. Trong đó, phần lớn là nợ vay các bên liên quan gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội, CII, CII E&C, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. 

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.