Năm Bảy Bảy thu về 150 tỷ đồng từ thương vụ hợp tác với CII

Trước đó, Năm Bảy Bảy cho biết việc hợp tác với CII tại dự án ở TP HCM nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

BCTC hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) hạch toán doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 210 tỷ đồng, cao gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do doanh nghiệp phát sinh khoản lợi nhuận 150 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền tham gia phát triển khu đất tại phường 16, quận 8, TP HCM. Trên khu đất này công ty đang đầu tư thực hiện dự án NBB Garden III với quy mô hơn 7,7 ha.

Trước đó, HĐQT Năm Bảy Bảy đã thông qua việc chuyển nhượng 30% quyền tham gia đầu tư và chia lợi nhuận hợp tác đầu tư phát triển khu đất tại phường 16, quận 8, TP HCM. Đơn vị nhận chuyển nhượng là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII).

Việc chuyển nhượng quyền tham gia đầu tư khu đất nói trên nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2023 NBB).

Về kết quả kinh doanh quý IV, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 82 tỷ đồng, giảm 53% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm Bảy Bảy cho biết doanh thu quý cuối năm 2023 sụt giảm đáng kể là do hiện nay các dự án của công ty đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung các thủ tục pháp lý. Cùng với đó là khó khăn chung của ngành bất động sản nên hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngoài ra, việc hoàn trả mặt bằng kinh doanh tại TTTM Carina của một số đơn vị trong giai đoạn đầu năm 2023 đã dẫn đến sự sụt giảm doanh thu và suy giảm lợi nhuận.

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp đem về 293 tỷ đồng doanh thu, giảm 37% và hơn 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12%.

Năm nay, Năm Bảy Bảy đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 30% kế hoạch.

Tính đến 31/12, tổng tài sản sản của Năm Bảy Bảy hơn 6.911 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chủ yếu tăng hàng tồn kho và các khoản phải thu dài hơn.

Cụ thể, khoản phải thu dài hạn hơn 2.000 tỷ đồng chủ yếu là khoản hợp tác với CII trong việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ (1.150 tỷ đồng) và hợp tác đầu tư dự án Xa lộ Hà Nội (hơ 857 tỷ đồng).

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.576 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản dở dang, tập trung chủ yếu tại Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và Khu dân cư De Lagi.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 5.101 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm hơn 3.640 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong năm 2023 của Năm Bảy Bảy tiếp tục âm gần 963 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 1.144 tỷ đồng).

chọn
Hình ảnh đường bộ ven biển qua huyện Hải Hậu, Nam Định đã cơ bản hoàn thành
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu, Nam Định từ cầu Hà Lạn đến cầu Thịnh Long đã cơ bản hoàn thành.