Pháp luật Chính sách mới

9 đối tượng chính thức được tăng lương từ 1/7

9 đối tượng chính thức được tăng lương từ 1/7
Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng kể từ thời gian này, tăng 100.000 đồng so với trước đây.
TP HCM đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại: Ai là người nộp thuế? TP HCM đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại: Ai là người nộp thuế?
UBND TP HCM mới đây đã có góp ý dự thảo "Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách Nhà nước" của Bộ Tài chính.
Theo ngày
chọn