Pháp luật

Điều kiện hưởng 100% chi phí BHYT từ ngày 1/7/2019

Điều kiện hưởng 100% chi phí BHYT từ ngày 1/7/2019
Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67,05 triệu đồng.
Quy định mới về mức lãi suất khi chơi họ, hụi, biêu, phường Quy định mới về mức lãi suất khi chơi họ, hụi, biêu, phường
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/4/2019.
Tìm theo ngày
chọn