Sunshine Homes báo lãi 290 tỷ đồng 9 tháng đầu năm

Theo Sunshine Homes, lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cho thuê diện tích sàn thương mại, tầng hầm.

CTCP Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021, trong đó, công ty ghi nhận 238 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 245% so với cùng kỳ năm trước. 

Chiếm phần lớn trong tổng doanh thu là hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cho thuê diện tích sàn thương mại, tầng hầm gần 229 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 619%, đạt 151 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Sunshine Homes trong quý cũng tăng 666%, đạt hơn 337 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ ghi nhận thêm khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay 212 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, khoản lãi từ chuyển nhượng vốn góp tại công ty liên kết là CTCP Sunshine AM cũng giúp đem về cho công ty 87,5 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ.

Sunshine Homes báo lãi 9 tháng cao gấp 65 lần cùng kỳ nhờ các khoản chuyển nhượng - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của Sunshine Homes.

Trong quý, các khoản chi phí của công ty có sự gia tăng. Cụ thể, tổng chi phí tài chính đạt hơn 266 tỷ đồng, tăng 706% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đạt 26 tỷ đồng, tăng so với con số 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản phí , lợi nhuận thuần của Sunshine Homes tăng trưởng 790%, đạt 187 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế 147 tỷ đồng, cao gấp 13 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần mà công ty thu được là 1.228 tỷ đồng, cao gấp 5,7 lần và lợi nhuận sau thuế là 291 tỷ đồng, cao gấp 65 lần giá trị cùng kỳ. 

Sunshine Homes báo lãi 9 tháng cao gấp 65 lần cùng kỳ nhờ các khoản chuyển nhượng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quý III/2021 của Sunshine Homes.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Sunshine Homes đạt 11.747 tỷ đồng, tăng 17,3% so với đầu năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là các khoản phải thu dài hạn 3.730 tỷ đồng so với con số 430 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ngoài ra, tổng chi phí xây dựng dở dang của công ty tại thời điểm 30/9 là 172 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, tập trung tại hai dự án Sunshine City và Sunshine Center.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho ghi nhận 1.191 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm, chiếm hầu hết là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở các dự án bất động sản. Tồn kho ở các dự án Sunshine City và Sunshine Center đều giảm so với đầu năm, lần lượt ghi nhận 897 tỷ đồng và 286 tỷ đồng.

Về tình hình nợ của Sunshine Homes, tổng nợ tài chính của công ty tại thời điểm cuối quý III là 9.682 tỷ đồng, trong đó nợ từ trái phiếu là 3.838 tỷ đồng, chiếm 40% trong tổng nợ tài chính. Nợ trong ngắn hạn ghi nhận 3.523 tỷ đồng còn nợ vay tài chính dài hạn là 6.159 tỷ đồng.

chọn