SZL vượt mục tiêu lãi năm, đẩy mạnh vốn vào các KCN Long Thành và Long Phước

Lũy kế cả năm 2021, Sonadezi Long Thành (SZL) lãi sau thuế 101 tỷ đồng, tương ứng 116% mục tiêu lợi nhuận.
Sonadezi Long Thành vượt mục tiêu lãi năm, đang đẩy mạnh vốn vào dự án Long Thành, Long Phước - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý IV/2021 Sonadezi Long Thành.

CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần hơn 93 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc cho thuê hạ tầng khu công nghiệp.

Giá vốn bán hàng trong quý không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, ở mức 64 tỷ đồng. Doanh thu tài chính ghi nhận 13,5 tỷ đồng từ cổ tức và lãi tiền gửi. Các chi phí bán hàng, tài chính và quản lý doanh nghiệp không biến động.

Kết quả, Sonadezi Long Thành báo lãi sau thuế quý IV gần 25 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận 388 tỷ đồng doanh thu thuần và 101 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 8% và giảm 1%.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 410 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 87 tỷ đồng. Như vậy, kết quả kinh doanh nói trên tương ứng 95% mục tiêu doanh thu và 116% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tài sản của Sonadezi Long Thành cuối năm 2021 không biến động nhiều so với đầu năm, ở mức 1.690 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp có giá trị 77 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí san lấp, xây dựng các hạng mục dở dang thuộc khu dân cư Tam An.

Tài sản dở dang dài hạn cao hơn gấp 6 lần đầu năm, ở mức 327 tỷ đồng do tăng chi phí xây dựng tại KCN Long Thành (92 tỷ đồng) và Cụm công nghiệp Long Phước (215 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại 31/12/2021 cũng không biến động nhiều so với đầu năm, ghi nhận 1.097 tỷ đồng. Chiếm 63% nợ là doanh thu chưa thực hiện dài hạn (696 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh trong năm tài chính 2021 ghi nhận 102 tỷ đồng.

Bên cạnh Sonadezi Long Thành, một doanh nghiệp khác thuộc nhóm Sonadezi là CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã chứng khoán: D2D) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu 472 tỷ đồng và lãi sau thuế 243 tỷ đồng. 

chọn
Đề xuất thời hạn sở hữu chung cư 50 - 70 năm - Bài 2: Căn cứ pháp lý cần thiết để xây lại chung cư cũ
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, việc quy định thời hạn sử dụng đối với nhà ở là cần thiết để có căn cứ pháp lý xây lại các nhà chung cư. Tuy nhiên cần phải quy định đồng bộ, hợp lý chính sách và pháp luật để đảm bảo khi gia hạn hoặc thu hồi nhà ở, sẽ có căn cứ đảm bảo ổn định đời sống và đảm bảo quyền lợi của người dân.