Thêm một doanh nghiệp nhà Sonadezi báo lãi kỷ lục

Năm 2021, Sonadezi Châu Đức (SZC) lãi sau thuế 324 tỷ đồng, mức lãi cao nhất kể từ trước đến nay. Trước đó, Tổng Công ty Sonadezi (SNZ) cũng ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục với 1.501 tỷ đồng.
Thêm một doanh nghiệp nhà Sonadezi báo lãi kỷ lục - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý IV/2021 Sonadezi Châu Đức.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần tăng 109% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 148 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu cho thuê đất và phí quản lý.

Giá vốn bán hàng tăng 25% lên 53 tỷ đồng, song biên lãi gộp của doanh nghiệp vẫn tăng mạnh từ 40% ở quý cùng kỳ lên 64%. Công ty cũng ghi nhận hơn 4 tỷ đồng doanh thu từ lãi tiền gửi, cho vay. 

Kết quả, Sonadezi Châu Đức lãi sau thuế 68 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 713 tỷ đồng và 324 tỷ đồng, lần lượt tăng 65% và 74%.

Năm 2021, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 584 tỷ đồng và lãi sau thuế 176 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 122% và 184% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã đề ra. Đây cũng là mức lãi cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2021 của Sonadezi Châu Đức là 5.616 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm hơn 86% tổng tài sản, ghi nhận 4.855,5 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại dự án KCN, đô thị, sân golf Châu Đức.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ tăng gần 32% lên gần 4.151 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 53% tổng dư nợ. Dòng tiền kinh doanh trong kỳ kế toán năm 2021 của Sonadezi Châu Đức vẫn ở mức ổn định, ghi nhận gần 704 tỷ đồng (cùng kỳ là 611 tỷ đồng).

Năm 2021 là một năm kinh doanh khả quan của nhóm doanh nghiệp Sonadezi, khi Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 5.200 tỷ đồng và lãi sau thuế cao kỷ lục 1.501 tỷ đồng, tương ứng 109% kế hoạch doanh thu và 130% mục tiêu lợi nhuận.

Còn CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) trong năm 2021 ghi nhận 388 tỷ đồng doanh thu thuần và 101 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng 95% mục tiêu doanh thu và 116% kế hoạch lợi nhuận.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.