Sonadezi lập kỷ lục lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng, vượt 48% chỉ tiêu năm 2021

Năm 2021, Tổng công ty Sonadezi lãi sau thuế 1.501 tỷ đồng, tương đương 130% mục tiêu đã đặt ra trước đó.
Thêm một đơn vị BĐS công nghiệp báo lãi nghìn tỷ - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2021 Sonadezi.

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần gần 1455 tỷ đồng, nhìn chung không chênh lệch so với cùng kỳ. 

Giá vốn bán hàng giảm 5% xuống 885 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp doanh nghiệp tăng từ 36,4% lên 39,2% trong quý vừa qua. Doanh thu tài chính của Sonadezi tăng mạnh 88% lên 133 tỷ đồng, đến từ lãi tiền gửi, cổ tức và chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 78% xuống 26,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không nhiều biến động, lần lượt là 38 tỷ đồng và 157 tỷ đồng.

Kết quả, Sonadezi báo lãi sau thuế quý IV là 434,5 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 5.200 tỷ đồng và 1.501 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 18%.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.770 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi đã thực hiện 109% kế hoạch doanh thu và 148% mục tiêu lợi nhuận.

Cuối quý IV, tài sản của Sonadezi tăng 7% so với đầu năm, lên 21.980 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 27% tổng tài sản, phần lớn là chi phí đầu tư tại KCN Châu Đức, sân golf Châu Đức, Cảng Đồng Nai giai đoạn 2, Cụm công nghiệp Long Phước, dự án cấp nước Nhơn Trạch...

Tồn kho của Sonadezi ghi nhận hơn 412 tỷ đồng, tập trung tại khu dân cư Lộc An, chung cư D2D và các dự án khác. Ngoài ra, doanh nghiệp có 3.067 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 4.640 tỷ đồng tài sản cố định.

Nợ phải trả tính đến 31/12/2021 là 12.704 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 4.407 tỷ đồng, chủ yếu là tiền nhận trước cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp. Vay nợ tài chính chiếm 5.100 tỷ đồng, tương đương 40% tổng dư nợ.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ kế toán năm 2021 của Sonadezi tiếp tục khả quan, ghi nhận 1.120 tỷ đồng (cùng kỳ là 2.101 tỷ đồng).

chọn
Viglacera dự kiến đầu tư mới 5 KCN gần 1.600 ha, sẽ tham gia đấu thầu 4 dự án BĐS nhà ở
Trong năm nay, Viglacera dự kiến triển khai hàng loạt KCN, CCN với tổng diện tích gần 4.000 ha, trong đó có 5 KCN sẽ đầu tư mới. Đối với mảng BĐS nhà ở, công ty sẽ tiếp tục triển khai, đồng thời tham gia đấu thầu các dự án NOXH, nhà ở thương mại.