Giá vốn BĐS tăng vọt tại dự án Lộc An và Bửu Long kéo lợi nhuận D2D đi xuống

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của D2D là gần 243 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước do giá vốn chuyển nhượng BĐS tại các dự án Lộc An và Bửu Long tăng mạnh.
D2D - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý IV/2021 D2D.

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã chứng khoán: D2D) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần 129 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ dự án khu dân cư Lộc An, khu dân cư số 3 Bửu Long và cho thuê hạ tầng khu công nghiệp.

Giá vốn bán hàng trong quý tăng gần 73% lên 66,5 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp giảm từ 73,3% ở quý cùng kỳ xuống 48,3%. Kết quả, D2D báo lãi sau thuế quý IV hơn 48 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 472 tỷ đồng và 243 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và giảm 9% so với cùng kỳ. 

D2D đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 502 tỷ đồng và lãi sau thuế 269 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện 94% kế hoạch doanh thu và 90% mục tiêu lợi nhuận năm vừa qua.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của D2D là 1.786 tỷ đồng, ít hơn so với đầu năm 217 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 30% tổng tài sản, ghi nhận 537 tỷ đồng, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn.

Giá trị hàng tồn kho cuối quý IV là gần 94 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang ở các dự án KDC Lộc An (67 tỷ đồng), Chung cư D2D (25 tỷ đồng),… 

Tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 142 tỷ đồng, phần lớn là chi phí tại KCN Nhơn Trạch 2, nhà xưởng KCN Châu Đức và dự án xây văn phòng công ty. Tài sản dài hạn khác chiếm 28% tổng tài sản (501 tỷ đồng), đều là chi phí trả trước dài hạn thuê đất KCN Châu Đức và KCN NT2.

Nợ phải trả của D2D tính đến cuối tháng 12/2021 là 689 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu năm, trong đó có 595 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn, phần lớn là khách hàng trả trước tiền thuê đất tại KCN NT2.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã hoàn thành thanh toán 237 tỷ đồng khoản khách hàng trả trước tiền chuyển quyền sử dụng đất tại KDC Lộc An. 

Trong kỳ kế toán năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của D2D âm 371 tỷ, trong khi cùng kỳ là âm 299 tỷ đồng. 

Tag:
chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.