10 dự án nghỉ dưỡng lớn ở Quảng Nam vướng mắc thủ tục đất đai, chờ hướng dẫn của Bộ TN&MT

Trên địa bàn vùng Đông các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) có 12 dự án đầu tư đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí được cấp phép đầu tư. Tuy nhiên, có 10 dự án còn vướng mắc thủ tục đất đai.
10 dự án nghỉ dưỡng lớn ở Quảng Nam vướng mắc thủ tục đất đai, chờ hướng dẫn của Bộ TN&MT - Ảnh 1.

Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh – PPC. (Ảnh: Nhà Đầu Tư).

Cụ thể, theo UBND tỉnh Quảng Nam, đó là 5 dự án Thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao của Công ty cổ phần Tập đoàn BRG trên địa bàn các xã Bình Hải, Bình Đào, huyện Thăng Bình, với diện tích tổng cộng 369 ha.

Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty cổ phần Quốc tế Nam Hội An, trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Diện tích đăng kí đầu tư 174,7 ha.

Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương của Công ty cổ phần Đạt Phương, trên địa bàn xã Bình Dương; diện tích đăng kí đầu tư 183,87ha.

Dự án Khu dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh, trên địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên; diện tích 185ha.

Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Thăng Bình; diện tích 278ha.

Cuối cùng là dự án thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội An, trên địa bàn các xã: Bình Minh, Bình Dương, Bình Đào, huyện Thăng Bình, diện tích 41ha.

Những dự án trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đã triển khai công tác qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất rừng phòng hộ bị ảnh hưởng. Các bước tiếp theo do có vướng mắc về thủ tục đất đai nên đến nay chưa triển khai thực hiện được.

UBND tỉnh Quảng Nam đã xin ý kiến và đang chờ hướng dẫn giải quyết của Bộ TN&MT và các Bộ ngành Trung ương.

chọn