Đô thị

Thủ tướng Chính phủ: Bằng mọi biện pháp giải ngân vốn đầu tư công để có tăng trưởng dương vùng ĐBSCL Thủ tướng Chính phủ: Bằng mọi biện pháp giải ngân vốn đầu tư công để có tăng trưởng dương vùng ĐBSCL
Tại buổi làm việc với các tỉnh ĐBSCL, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa chỉ tiêu tăng trưởng GRDP toàn vùng không thấp hơn mức trung bình cả cả nước. Bằng mọi biện pháp giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, Bí thư, Chủ tịch phải ra tay để có mặt bằng cho thi công.
Tìm theo ngày
chọn