Đô thị

Hà Nội: Tạm dừng trông giữ xe theo mô hình iParking Hà Nội: Tạm dừng trông giữ xe theo mô hình iParking
Các đơn vị trông giữ xe còn chậm thanh toán tiền hợp đồng, trật tự viên cố tình không nhập hoặc nhập không đủ số phương tiện đang đỗ... là một trong những nguyên nhân khiến mô hình iParking phải tạm dừng.
Tìm theo ngày
chọn