Doanh nghiệp, người dân chính thức được gia hạn thời gian nộp thuế

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 gia hạn thời hạn nộp thuế, gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối tượng nào được hỗ trợ?

Theo tính toán của Bộ Tài chính, gói tài khóa hỗ trợ này trị giá hơn 180.000 tỉ đồng, so với dự thảo trước đó đã tăng lên thêm 100.000 tỉ đồng mở rộng hỗ trợ cho nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính ước tính, tổng số doanh nghiệp được gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất lên tới 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nước.

Gói 180.000 tỉ đồng gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất chính thức có hiệu lực - Ảnh 1.

Gói 180.000 tỉ đồng gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất chính thức có hiệu lực. (Ảnh: Phúc Minh).

Nghị định áp dụng với các đối tượng gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, may mặc, sản xuất da giày và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic…

Thứ hai là các ngành kinh tế như vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim...

Thứ ba, Nghị định còn áp dụng cho các đối tượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Thứ tư là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cuối cùng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời gian, cách thức để được hỗ trợ

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 8/4/2020.

Với Thuế giá trị gia tăng, việc gia hạn thời hạn nộp (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) tính từ kì tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 và được gia hạn 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp kì tính thuế năm 2019 và tạm nộp quý I-II/2020 được gia hạn là 5 tháng.

Gói 180.000 tỉ đồng gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất chính thức có hiệu lực - Ảnh 2.

Nghị định 41 có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020. (Ảnh: Thanh Niên).

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp đối với số tiền phải nộp kì đầu năm 2020, và thời gian được gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành khác nhau, nhưng có ngành thuộc diện được gia hạn thì toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đều được gia hạn.

Thủ tục gia hạn thuế ra sao?

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị theo quy định tại Nghị định này (có mẫu ban hành kèm theo) cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp. 

Giấy đề nghị sẽ được gửi cùng cùng thời điểm nộp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo tháng (hoặc theo quý), chậm nhất là ngày 30/7.

Nếu gửi sau ngày 30/7, người nộp thuế sẽ không được gia hạn theo Nghị định. Trường hợp người nộp thuế gửi giấy đề nghị sau ngày hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT, nhưng trước ngày 30/7 thì vẫn được gia hạn nộp thuế.

chọn