Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường 10, quận Tân Bình là phường nội thành, có vị trí cạnh giao lộ Âu Cơ – Lạc Long Quân với diện tích tự nhiên 84,45 ha. (Ảnh chụp mà hình Google).

13. Hẻm 618 Âu Cơ kéo dài

 Hẻm 618 Âu Cơ sẽ được kéo dài thêm khoảng 30 m về phía đông.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10. (Ảnh chụp màn hình Google). 

14. Đường nối tiếp với Hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên

Đường nối tiếp với Hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên có chiều dài khoảng 65 m. Đoạn đường có điểm đầu gần 333H27/5B Âu Cơ, và kết thúc ở khu vực 519/52/6 Âu Cơ.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10. (Ảnh chụp màn hình Google). 

15. Đường đi qua 297 Âu Cơ

Đường đi qua 297 Âu Cơ có chiều dài khoảng 40 m. Đoạn đường có điểm đầu ở Hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM