Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo A thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo A phía đông giáp các phường Bình Trị Đông B và An Lạc, phía tây và phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp phường Tân Tạo.

1. Đường nối từ đường Trần Văn Giàu tới đường Nguyễn Văn Cự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A đáng chú ý có đường nối từ đường Trần Văn Giàu tới đường Nguyễn Văn Cự, có chiều dài khoảng 1 km. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 10B, chạy song song với đường Cầu Kinh, sau đó kết thúc ở đường dẫn vào cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với ĐT 10B

Phường Tân Tạo A có đoạn song song với ĐT 10B là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ờ ĐT 10, sau đó kết thúc ở ĐT 10B.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Nguyễn Văn Cự tới đường Lê Ngưng

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Tân Tạo A có đường nối đường Nguyễn Văn Cự tới đường Lê Ngưng, có chiều dài khoảng 630 m. Tuyến đường có điểm đầu ở Nguyễn Văn Cự, chạy song song với đường Nguyễn Văn Cự, sau đó kết thúc ở đường Lê Ngưng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 8) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 8) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).