Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Cam Thành Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây giáp xã Cam Hiệp Nam; phía nam giáp xã Cam Thành Nam; phía bắc giáp thị trấn Cam Đức.

4. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 555 m về phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 555 m về phía đông, có chiều dài 555 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 555 m về phía đông.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 555 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 555 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đoạn gần trường mẫu giáo Hoa Hồng tới đoạn khoảng 1,7 km về phía tây bắc

Xã Cam Thành Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn gần trường mẫu giáo Hoa Hồng tới đoạn khoảng 1,7 km về phía tây bắc, có chiều dài khoảng 1,7 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần trường mẫu giáo Hoa Hồng, điểm cuối ở đoạn khoảng 1,7 km về phía tây bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối đoạn gần trường mẫu giáo Hoa Hồng tới đoạn khoảng 1,7 km về phía tây bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nốiđoạn gần trường mẫu giáo Hoa Hồng tới đoạn khoảng 1,7 km về phía tây bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 1A tới đoạn Công ty CP Đường Việt Nam

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Thành Bắc là đường nối QL 1A tới đoạn Công ty CP Đường Việt Nam, có chiều dài khoảng 630 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn Công ty CP Đường Việt Nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn Công ty CP Đường Việt Nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn Công ty CP Đường Việt Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)