Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Cam Thành Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây giáp xã Cam Hiệp Nam; phía nam giáp xã Cam Thành Nam; phía bắc giáp thị trấn Cam Đức.

7. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía đông, có chiều dài 640 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 640 m về phía đông.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nốiQL 1A tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

8 Đường song song với QL 1A

Xã Cam Thành Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn hướng đông quán Trà Lan Viên, điểm cuối ở đoạn khoảng 440 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Thành Bắc là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông, có chiều dài khoảng 320 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nốiQL 1A tới đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)