Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

  Xã Quảng Tiến nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Đồi 61; phía tây giáp xã Bình Minh; phía nam giáp xã Giang Điền và xã Đồi 61; phía bắc giáp thị trấn Trảng Bom. 

1. Đường nối từ Quốc lộ 1A lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Tiến đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 600 m nối từ đường Quốc lộ 1A đoạn đường Trịnh Hoài Đức. Tuyến kéo lên phía bắc của xã, đoạn gần Hồ câu số 1.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Tiến theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

2. Đường nối đường Quảng Tiến – Bình Minh với đường sẽ mở ở mục 1

Đây là tuyến đường dài khoảng 660 m nối từ đường Quảng Tiến – Bình Minh và kéo dài ra đường sẽ mở ở mục 1 đoạn hồ câu cá giải trí Huỳnh Gia.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Tiến theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

3. Đường trục chính Đông Tây

Trong tương lai xã Quảng Tiến sẽ có tuyến đường trục chính Đông Tây đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 2,75 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Tiến theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY