Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Tây Hòa và xã Trung Hòa; phía tây giáp xã Quảng Tiến và xã Giang Điền; phía nam giáp xã An Viễn; phía bắc giáp thị trấn Trảng Bom và xã Sông Trầu.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai

1. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồi 61 đáng chú ý có tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 3,63 km. Tuyến chạy song song với tuyến đường sắt hiện tại trên địa bàn xã.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồi 61 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

2. Đường trục chính Đông Tây

Đây là tuyến đường trục chính Đông Tây dài khoảng 3,56 km. Tuyến chạy cắt ngang qua địa bàn xã và đường Trảng Bom – Đồi 61.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồi 61 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

3. Đường An Viễn – Hưng Thịnh

Trong tương lai xã Đồi 61 sẽ có tuyến đường An Viễn – Hưng Thịnh, đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 3,68 km. Tuyến đi qua đoạn gần nghĩa trang xã Đồi 61.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồi 61 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY