Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

  Xã Tây Hòa nằm ở phía đông huyện Trảng Bom, cách trung tâm huyện khoảng 5 km theo Quốc lộ 1, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Trung Hòa và xã Sông Thao; phía tây giáp xã Đồi 61 và xã Sông Trầu; phía nam giáp xã Trung Hòa; phía bắc giáp xã Sông Trầu và xã Sông Thao. 

1. Đường Vành đai 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Hòa đáng chú ý có tuyến đường Vành đai 4 chạy dọc qua địa bàn khoảng 6,75 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

2. Đường trục chính Đông Tây

Đây là tuyến đường dài khoảng 780 m nối từ tuyến đường Vành đai 4 sẽ mở (mục 1) và kéo ra khỏi địa bàn xã theo hướng tây.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

3. Đường Trảng Bom – Xuân Lộc

Trong tương lai xã Tây Hòa sẽ có tuyến đường Trảng Bom Xuân Lộc đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 3 km. Tuyến cắt qua đường Vành đai 4 sẽ mở.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY