Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Suối Tân thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hòa; phía tây giáp xã Suối Cát; phía nam giáp xã Sơn Tân; phía bắc giáp xã Suối Cát.

1. Đường nối ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 540 m về phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân là đường nối đường ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 540 m về phía nam, có chiều dài khoảng 540 m. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 657K, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 540 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với ĐT 657K

Xã Suối Tân có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với ĐT 657K, có chiều dài khoảng 3,45 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần CCN Trảng E1 Khatoco, điểm cuối ở đoạn gần Nhà nghỉ sinh thái Suối Tân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 470 m về phía nam

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Suối Tân là đường nối ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 470 m về phía nam, có chiều dài khoảng 470 m. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 657K, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 470 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)