Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 1.

Xã Suối Tân thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hòa; phía tây giáp xã Suối Cát; phía nam giáp xã Sơn Tân; phía bắc giáp xã Suối Cát.

19. Đường nối đoạn Công ty TNHH MIBOO VINA tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía nam

Xem ngày: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân là đường nối đoạn Công ty TNHH MIBOO VINA tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía nam, có chiều dài khoảng 640 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Công ty TNHH MIBOO VINA, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 640 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 2.

Đường nối đoạn Công ty TNHH MIBOO VINA tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 3.

Đường nối đoạn Công ty TNHH MIBOO VINA tới đoạn cách đó khoảng 640 m về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường song song với QL 1A

Xã Suối Tân có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng 2,7 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn KCN Suối Dầu, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối đường D2 tới đoạn cách đó khoảng 1,22 km về phía nam

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Suối Tân là đường nối đường D2 tới đoạn cách đó khoảng 1,22 km về phía nam, có chiều dài khoảng 1,22 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường D2, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,22 km về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 6.

Đường nối đường D2 tới đoạn cách đó khoảng 1,22 km về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 7.

Đường nốiđường D2 tới đoạn cách đó khoảng 1,22 km về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)