HUD1 thoát lỗ quý III nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi

HUD1 thoát lỗ quý III nhờ khoản hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, song vẫn báo lỗ sau thuế lũy kế 9 tháng gần 2 tỷ đồng do giá vốn và các chi phí khác tăng.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã chứng khoán: HU1) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Theo đó, công ty ghi nhận 418 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng, tăng 569% so với cùng kỳ, phần lớn là đến từ các hợp đồng xây dựng, chiếm 78,7%.

Biên lợi nhuận gộp giảm, giá vốn tăng mạnh 613% so với cùng kỳ, do đó, quý III công ty ghi nhận lỗ 4 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Song, do trong kỳ công ty mẹ đã hoàn nhập dự phòng một số công nợ phải thu khó đòi gần 11 tỷ đồng, ghi nhận vào phần chi phí quản lý doanh nghiệp âm, dẫn đến cuối kỳ công ty thoát lỗ và báo lãi thuần hợp nhất hơn 812 triệu đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận hơn 1 tỷ đồng, tăng so với giá trị 104 triệu đồng cùng kỳ năm trước. 

HUD1 thoát lỗ quý III nhờ khoản hoàn nhập dự phòng 9,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của HUD1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của HUD1 là 680 tỷ đồng, tăng 423% so với cùng kỳ. Do giá vốn và các chi phí khác đều tăng nên công ty ghi nhận lỗ sau thuế 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của HUD1 là gần 614 tỷ đồng, giảm 34% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho giảm mạnh 79%, đạt 93 tỷ đồng.

Về tình hình trả nợ của HUD1, công ty không ghi nhận bất kỳ khoản nợ dài hạn nào. Trong ngắn hạn, nợ mà công ty đang ghi nhận tại thời điểm cuối quý III là 470 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn giảm gần một nửa, còn 71,8 tỷ đồng, chủ yếu là nợ nhà cung cấp dự án Chung cư 176 Định Công.

Khoản nợ từ người mua trả tiền trước giảm 77% so với đầu năm, ghi nhận 93 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản nợ 381 tỷ đồng từ khách hàng trả trước tiền mua nhà. Tuy nhiên, trong kỳ công ty có ghi nhận thêm một khoản nợ trả trước từ Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc với giá trị hơn 23,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ tài chính của HUD1 tại thời điểm cuối quý III là 72,6 tỷ đồng, giảm 27%, chủ yếu là khoản vay Ngân hàng BIDV Hà Nội với hai hợp đồng tín dụng từ tháng 10/2020. 

chọn